Tietosuojaseloste

Suomen Asiakaskokemukset Oy:n markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä
Nimi: Suomen Asiakaskokemukset Oy (Kokemuksia.fi)
Y-tunnus: 2725847-4
Yhteystiedot: Ahjokatu 14, 40320 Jyväskylä / 010 581 6780

Tietosuojavastaava / Kontaktihenkilö
Nimi: Kepa Eskelinen (rekisterinpitäjän tietosuojavastaava)
Puh: 050 463 0766
Sähköposti: kepa@kokemuksia.fi 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste
Suomen Asiakaskokemukset Oy:n markkinointirekisterin käyttötarkoituksena on mahdollistaa viestiminen Suomen Asiakaskokemukset Oy:n potentiaalisille asiakkaille koskien yrityksen tuotteita ja palveluita. 

Rekisterin tietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat

a) rekisteröidyn antama suostumus tietojen käsittelyyn markkinointitarkoituksia varten hänen täyttäessään sivuilla täytettävälle lomakkeelle yhteystietonsa. 
b) rekisterinpitäjän oikeutettu etu tehdä suoramarkkinointia, kun rekisteröity on tai on ollut rekisterinpitäjän asiakkaana.

Rekisterinpitäjän oikeutetut edut
Rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna on
a) tehdä suoramarkkinointia rekisterinpitäjän tuotteista ja palveluista olemassa oleville tai entisille asiakkaille, elleivät he ole erikseen kieltäneet suoramarkkinointia.
b) suorittaa tuotteidensa ja palveluidensa markkinointia sellaisille potentiaalisille asiakkaille, jotka ovat täyttäneet sivuilla täytettävällä lomakkeella yhteystietonsa, elleivät he ole erikseen kieltäneet suoramarkkinointia. 

Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot / henkilötietoryhmät
Tähän rekisteriin tallennetaan henkilön nimen lisäksi yksi tai useampi rekisteröidyn yhteystieto (puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritys, asema yrityksessä, IP-osoite). 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin henkilötietoja kerätään joko suoraan rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi messuilla ja muissa tapahtumissa tai rekisterinpitäjän internet-sivuilla täytettävien lomakkeiden avulla. 

Evästeet
Rekisterinpitäjän internet-sivuilla voidaan kerätä sivun käyttäjien käyttäytymistietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön kieltämällä haluamansa evästeet selaimensa asetuksista.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Tämän rekisterin sisältämiin rekisteröityihin tehdään automaattista päätöksentekoa profiloinnin kautta sopivan sisällön kohdentamiseksi. 

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät
Markkinointirekisterin tietoja ei missään tilanteessa luovuteta yrityksemme ulkopuolisille kolmansille osapuolille. 

Tietojen siirto kolmansiin maihin (EU/ETA-alueen ulkopuolelle)
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Joissakin tapauksissa käyttämämme pilvipalveluiden palvelimet sijaitsevat EU/ETA-alueen ulkopuolella. Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat) tai siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen.

Henkilötietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötietoja tässä markkinointirekisterissä kolme vuotta, tai jos henkilön kanssa syntyy asiakassuhde, koko asiakassuhteen keston ajan ja sen jälkeen vielä kolme vuotta. 

Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet koskien tässä rekisterissä olevia henkilötietojansa. 

1) Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin tässä rekisterissä, mikäli oikeuksia pyytävä henkilö pystytään luotettavasti tunnistamaan rekisteröidyksi. Tätä oikeutta käyttävän rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä toimittaa rekisteröidylle otteen niistä henkilötiedoista, joita rekisterissä on. Pyynnöt ohjataan rekisterinpitäjän tietosuojavastaavalle. 

2) Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on virheellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja.

3) Rekisteröidyllä on oikeus vastusta henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

4) Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn, mikäli suostumus on pyydetty tietoja kerättäessä rekisteröidyltä itseltään. 

5)  Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistettua ("oikeus tulla unohdetuksi"). Henkilötiedot poistetaan rekisteristä mm. kun
a. henkilötietojen käsittelylle ei ole tarvetta 
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksensa
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti 
6) Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, mikäli
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkaansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
b. käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi 
7) Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
8) Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

Tämä rekisteriseloste on päivitetty viimeksi 15.5.2018. Aiemman version rekisteriselosteesta voi pyytää rekisterinpitäjän tietosuojavastaavalta, ks. rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan yhteystiedot. 

- Markkinoinnin monitaituri

JUURI NYT: 10 totuutta myynnistä