Rekisteriseloste

Suomen Asiakaskokemukset Oy:n rekrytointirekisteri

Rekisterinpitäjä
Nimi: Suomen Asiakaskokemukset Oy (Kokemuksia.fi)
Y-tunnus: 2725847-4
Yhteystiedot: Ahjokatu 14, 40320 Jyväskylä / 010 581 6780

Tietosuojavastaava / Kontaktihenkilö
Nimi: Kepa Eskelinen (rekisterinpitäjän tietosuojavastaava)
Puh: 050 463 0766
Sähköposti: kepa@kokemuksia.fi 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste
Suomen Asiakaskokemukset Oy:n rekrytointirekisterin käyttötarkoituksena on Suomen Asiakaskokemukset Oy:n henkilöstön rekrytointi. 

Rekisterin tietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn antama suostumus tietojen käsittelyyn hänen täyttäessään sivuilla täytettävälle lomakkeelle yhteystietonsa. 

Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot / henkilötietoryhmät
Tähän rekisteriin tallennetaan henkilön nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen lisäksi ne tiedot, jotka työnhakija tallentaa itsestään. 

Tietoja käsittelevät vain haettavan tehtävän kannalta oleelliset Suomen Asiakaskokemukset Oy:n edustajat.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin henkilötietoja kerätään suoraan rekisteröidyltä itseltään internet-sivulla täytettävän lomakkeen avulla. 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Tämän rekisterin sisältämiin rekisteröityihin ei tehdä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät
Markkinointirekisterin tietoja ei missään tilanteessa luovuteta yrityksemme ulkopuolisille kolmansille osapuolille. 

Tietojen siirto kolmansiin maihin (EU/ETA-alueen ulkopuolelle)
Tämän rekisterin tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

Henkilötietojen säilytysaika
Avoimen hakemuksen kautta tallennettuja henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin liiketoiminnan kannalta on tarpeen eli niin kauan kuin kyseiseen tehtävään saatetaan tarvita tekijöitä kyseiseltä maantieteelliseltä alueelta, kuitenkin korkeintaan kolmen vuoden ajan.

Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet koskien tässä rekisterissä olevia henkilötietojansa. 

1) Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin tässä rekisterissä, mikäli oikeuksia pyytävä henkilö pystytään luotettavasti tunnistamaan rekisteröidyksi. Tätä oikeutta käyttävän rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä toimittaa rekisteröidylle otteen niistä henkilötiedoista, joita rekisterissä on. Pyynnöt ohjataan rekisterinpitäjän tietosuojavastaavalle, ks. yhteystiedot.

2) Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on virheellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja. Pyynnöt ohjataan rekisterinpitäjän tietosuojavastaavalle, ks. yhteystiedot.

3) Rekisteröidyllä on oikeus vastusta henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

4) Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn, mikäli suostumus on pyydetty tietoja kerättäessä rekisteröidyltä itseltään. 

5)  Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistettua ("oikeus tulla unohdetuksi"). Henkilötiedot poistetaan rekisteristä mm. kun
a. henkilötietojen käsittelylle ei ole tarvetta 
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksensa
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti 

6) Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, mikäli
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkaansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
b. käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi 

7) Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

8) Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

Tämä rekisteriseloste on päivitetty viimeksi 15.5.2018. Aiemman version rekisteriselosteesta voi pyytää rekisterinpitäjän tietosuojavastaavalta, ks. rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan yhteystiedot. 

- Markkinoinnin monitaituri

JUURI NYT: 10 totuutta myynnistä