Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Nimi: Suomen Asiakaskokemukset Oy (Kokemuksia.fi)
Y-tunnus: 2725847-4
Yhteystiedot: Ahjokatu 14, 40320 Jyväskylä / 010 581 6780

Tietosuojavastaava / Kontaktihenkilö
Nimi: Kepa Eskelinen (rekisterinpitäjän tietosuojavastaava)
Puh: 040 5574565
Sähköposti: kepa@kokemuksia.fi 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietoja palveluidemme toimittamiseen, niiden markkinointiin, asiakkuuksien hallintaan, laskutukseen ja palveluiden kehittämiseen.

1. Palveluiden markkinointi ja viestintä

Asiakas- ja markkinointirekisterin tietoja käsittelemme pääasiassa sopimusten täyttämiseksi ja palveluiden toimittamiseksi sekä markkinointi- ja viestintätarkoituksiin. Lain sallimissa rajoissa saatamme käsitellä henkilötietoja myös markkinoinnin toteuttamiseksi ja suoramarkkinointitarkoituksiin. Saatamme esimerkiksi näyttää kohdennettuja viestejä tai sisältöjä rekisteröidyn aikaisempaan kiinnostukseen perustuen.

Rekisterin tietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat rekisteröidyn antama suostumus tietojen käsittelyyn markkinointitarkoituksia varten hänen jättäessään kyselylomakkeelle yhteystietonsa, ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu tehdä suoramarkkinointia, kun rekisteröity on tai on ollut rekisterinpitäjän asiakkaana.

2. Asiakkuuksien hallinta

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuden hallintaan liittyvissä asioissa, kuten palveluiden tuottamiseksi ja toimittamiseksi, laskutusta ja perintää varten, reklamaatioiden käsittelemiseksi, asiakastuessa ja asiakastyytyväisyyden mittaamiseksi.

3. Palveluiden toimittaminen

Palvelukonseptiimme kuuluu loppuasiakkaamme asiakkaiden kontaktointi ja asiakaspalautteen kerääminen. Siten saatamme käsitellä asiakkaidemme asiakkaiden henkilötietoa. Sitoudumme sopimuksella käsittelemään vain niitä henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä sopimuksessa määritellyn projektin toteuttamiseksi. Tietoja säilytetään turvallisesti ja ne hävitetään, kun projekti on saatu päätökseen.

Rekisterinpitäjän oikeutetut edut
Rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna on a) tehdä suoramarkkinointia rekisterinpitäjän tuotteista ja palveluista olemassa oleville tai entisille asiakkaille, elleivät he ole erikseen kieltäneet suoramarkkinointia ja b) suorittaa tuotteidensa ja palveluidensa markkinointia sellaisille potentiaalisille asiakkaille, jotka ovat täyttäneet sivuilla täytettävällä lomakkeella yhteystietonsa, elleivät he ole erikseen kieltäneet suoramarkkinointia. 

Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot / henkilötietoryhmät
Rekisteriin voidaan tallentaa henkilön nimen lisäksi yksi tai useampi rekisteröidyn yhteystieto (puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritys, asema yrityksessä). Palveluiden käytön yhteydessä saatamme käsitellä esimerkiksi IP-osoitetta tai muuta tunnistetietoa ja evästeiden (cookies) kautta kerättävää tietoa. 
Suostumuksellasi saatamme kerätä ja käsitellä myös muita tietoja. 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi messuilla, muissa tapahtumissa tai verkkosivuilla täytettävien lomakkeiden avulla. Asiakkaitamme koskevia tietoja saatetaan kerätä myös muista julkisista lähteistä tai rekistereistä. Asiakkaamme asiakkaiden tiedot kerätään asiakkaaltamme, joka sitoutuu kirjallisella sopimuksella luovuttamaan tietoa asiakkaan ja heidän asiakkaidensa välisten sopimusten mukaisesti ja turvallisesti. 

Verkkosivuilla käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita, joilla kerätään verkkosivujemme kävijätietoa. Tietoa käytetään sivuston kehittämiseen ja relevantin markkinoinnin kohdentamiseen. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön kieltämällä haluamansa evästeet selaimensa asetuksista.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Tämän rekisterin sisältämiin rekisteröityihin tehdään automaattista päätöksentekoa profiloinnin kautta sopivan sisällön kohdentamiseksi. 

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät
Pääsääntöisesti henkilötietoja käsittelevät yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt työssään.

Saatamme käyttää alihankkijoita asiakkaiden tietojen tallentamiseen ja asiakashallintaan liittyen (pilvitallennuspalvelut, projektinhallinta ja -viestintätyökalut, CRM), tekniseen tukeen ja verkkosivustojen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyen. Tietoja saatetaan joissain tapauksissa luovuttaa luottamuksellisesti alihankkijoillemme, jotka käsittelevät henkilötietoa kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja niiden tarkoitusten edistämiseksi, jotka on mainittu tässä tietosuojaselosteessa. 


Tietojen siirto kolmansiin maihin (EU/ETA-alueen ulkopuolelle)

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Joissakin tapauksissa käyttämämme pilvipalveluiden palvelimet sijaitsevat EU/ETA-alueen ulkopuolella. Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat) tai siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen.

Henkilötietojen säilytysaika
Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Säilyttämisajat saattavat perustua lainsäädäntöön, kuten kirjanpitolakiin.

Tarpeeton tieto poistetaan. 


Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet koskien tässä rekisterissä olevia henkilötietojansa. 

1) Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin tässä rekisterissä, mikäli oikeuksia pyytävä henkilö pystytään luotettavasti tunnistamaan rekisteröidyksi. Tätä oikeutta käyttävän rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä toimittaa rekisteröidylle otteen niistä henkilötiedoista, joita rekisterissä on. Pyynnöt ohjataan rekisterinpitäjän tietosuojavastaavalle. 

2) Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on virheellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja.

3) Rekisteröidyllä on oikeus vastusta henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

4) Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn, mikäli suostumus on pyydetty tietoja kerättäessä rekisteröidyltä itseltään. 

5)  Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistettua ("oikeus tulla unohdetuksi"). Henkilötiedot poistetaan rekisteristä mm. kun
a. henkilötietojen käsittelylle ei ole tarvetta 
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksensa
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti 
6) Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, mikäli
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkaansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
b. käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi 
7) Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
8) Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

Tämä rekisteriseloste on päivitetty viimeksi 24.10.2018. Aiemman version rekisteriselosteesta voi pyytää rekisterinpitäjän tietosuojavastaavalta, ks. rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan yhteystiedot. 

- Markkinoinnin monitaituri

JUURI NYT: 10 totuutta myynnistä